Odnosi s Javnošću

zašto odnosi s javnošću?

Kreiramo narative brendova koji ne rezultiraju samo medijskim pokrivanjem. Pomažemo Vam da izgradite i održite odnose sa Vašim ključnim zainteresovanim stranama.

Izgradnja trajnog i pouzdanog brenda je više od isporuke kvalitetnog proizvoda ili usluge, već je reč o preciznim i sažetim porukama kroz sve kanale komunikacije.

Pomažemo Vam da izgradite brend koji stvara i neguje emocionalne veze sa kupcima i drugim ključnim zainteresovanim stranama.

usluge odnosa s javnošću

  • Planiranje događaja
  • Upravljanje reputacijom
  • Upravljanje krizama
  • Interno pisanje
  • Saopštenja za javnost
  • Istraživanje tržišta